Gem. beoordeeld met een 9.6
Close Menu
0
Mijn winkelmandje
Er zit helemaal niks in uw winkelmandje.
Vragen of hulp nodig bij je bestelling?
Neem contact met ons op via de website.

Vragen? Bel ons

020-6410920

info@accuraatverhuur.nl

Legmeerdijk 169D
1432KA Aalsmeer

Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Accuraat B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1432 KA) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 169 D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33079086.
Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Accuraat B.V. heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie. Desondanks kan Accuraat B.V. niet garanderen dat deze informatie correct, compleet en/of actueel is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als persoonlijk advies. Voor persoonlijk advies raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen. De op deze website voorkomende producten (en diensten) worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden, zonder enige expliciete en/of impliciete garantie en/of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, beschikbaarheid en/of anderszins.

Accuraat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Voorts aanvaardt Accuraat B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte (gevolg)schade met inbegrip van gederfde winst welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze website en de daarop voorkomende informatie, voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens is toegestaan.

Deze website kan hyperlinks e.d. bevatten die leiden naar websites of informatie van derden, welke niet door Accuraat B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Een dergelijke verwijzing naar websites en/of informatie van derden kan niet worden beschouwd als een aanbeveling. Accuraat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Voorts kunnen er op de op deze website voorkomende afbeeldingen, producten, logo’s en/of (handels)namen intellectuele eigendomsrechten van Accuraat B.V. en/of derden rusten. Het is niet toegestaan gedeelten van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accuraat B.V., tenzij het voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accuraat B.V. is het niet toegestaan links naar deze website weer te geven.

Accuraat B.V. behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie alsmede de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Op deze website alsmede op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die mogen ontstaan in verband met deze website c.q. deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

Dit zeggen onze klanten

"Vriendelijk en met aandacht geholpen."

Robert Koolbergen